Bàn thờ cựu quốc vương Sihanouk được kết bằng hoa trong một sân chùa

Bàn thờ cựu quốc vương Sihanouk được kết bằng hoa trong một sân chùa
« National mourning in Cambodia effects on tour programs